Nasza pracownia urbanistyki i architektury została założona w 2000 roku pod nazwą KANON Grzegorz Chojnacki.
Obecnie działa również jako SUNBAR spółka z o.o.
 

Specjalizacja firmy to prace z zakresu gospodarki przestrzennej.
W pracowni wykonywane są projekty planów miejscowych, projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, bazy danych GIS, analizy urbanistyczne, projekty architektoniczne oraz prace związane z przygotowaniem
lokalizacji inwestycji, w tym prowadzenie procedur umożliwiających tworzenie lub wspomaganie wyboru potencjalnych terenów
inwestycyjnych.