Proponujemy szkolenia, które pomogą zrozumieć podstawy systemu planowania przestrzennego a przez to uniknąć w przyszłości problemów przy prowadzeniu i uczestniczeniu w procedurach planistycznych. Szkolenia są w szczególności skierowane do:
- Samorządowców (Władz miast i gmin, Radnych, Sołtysów etc)
- Pracowników urzędów miast i gmin
- Zarządów podmiotów gospodarczych posiadających w swoim zasobie nieruchomości,
- Osób odpowiedzialnych za opiekę nad nieruchomościami i/lub przygotowywanie inwestycji budowlanych (np.: pracownicy
  firm deweloperskich, zarządcy nieruchomości, pracownicy firm posiadających liczne nieruchomości niezbędne do ich działalności)
- Osób związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych (np. pracownicy banków i innych instytucji finansowych).

Nasze szkolenia przybliżą Państwu problematykę 1-wszej fazy wszelkich procesów inwestycyjnych - planowania przestrzennego. Dzięki naszym szkoleniom dowiedzą się Państwo:
- jakie są podstawy działania systemu planowania przestrzennego,
- jakie są prawa i obowiązki wszystkich uczestników procedur planistycznych,
- jak w dokumentach planistycznych z jednej strony ochronić to co najwartościowsze w krajobrazie a z drugiej jak zabezpieczać
  już funkcjonujące przedsięwzięcia oraz wszelkie przyszłe działania inwestycyjne,
- w jaki sposób można wpływać na kształt dokumentów planistycznych,
- jak system planowania przestrzennego może wpływać na wartość nieruchomości.
i wiele innych kwestii związanych z planowaniem przestrzennym, które powinni wiedzieć zarówno włodarze miast i gmin jak i właściciele i zarządcy nieruchomości.

Forma i zakres szkoleń mogą również zostać ustalone w zależności od Państwa potrzeb związanych z gospodarką przestrzenną.