Prowadzimy szkolenia ze wszystkich dziedzin związanych z urbanistyką oraz szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną.

Przygotowujemy indywidualne programy szkoleń lub warsztatów:
- dla samorządowców (Władz miast i gmin, Radnych, Sołtysów etc)
- dla pracowników urzędów miast i gmin
- dla organizacji, inwestorów i innych grup zainteresowanych systemem i metodami planowania przestrzennego.

Przykładowe szkolenia:
- Proces planowania przestrzennego w Polsce – szkolenie 2 dniowe – skierowane specjalnie dla Radnych miast i gmin
- Współczesne narzędzia pracy urbanisty – szkolenie dla stażystów i absolwentów gospodarki przestrzennej
- W 2016 roku rozpoczęliśmy cykl szkoleń skierowanych do urzędów gmin województwa mazowieckiego: „Korzystanie i przygotowanie danych do Bazy Wiedzy w ramach Modułu Rejestr Planów w serwisie Wrota Mazowsza”. Szkolenia te są indywidualnie przygotowywane dla urzędów miast i gmin w zależności od możliwości, potrzeb i zaawansowania w posługiwaniu się programami typu GIS pracowników poszczególnych urzędów.

Szczegóły dotyczące szkolenia „Korzystanie i przygotowanie danych do Bazy Wiedzy w ramach Modułu Rejestr Planów w serwisie Wrota Mazowsza”.

Szkolenia te odbywaj się jako stacjonarne dla pracowników urzędu w siedzibie zamawiającego w miejscu ich pracy.
Program szkolenia:
1. Zasady interpretacji części tekstowej i graficznej planów miejscowych na potrzeby tworzenia wypisów i wyrysów.
2. Formaty plików stosowane w geoportalach.
3. Wykorzystanie powszechnie dostępnego oprogramowania komputerowego do celów przetwarzania planów miejscowych
    do wersji cyfrowych baz danych typu GIS.
4. Przetwarzanie danych analogowych do formatów stosowanych w geoportalach.
5. Wprowadzanie danych do geoportalu Rejestr Planów Wrota Mazowsza.
6. Tworzenie wypisów i wyrysów z planów miejscowych za pomocą narzędzi Modułu Rejestr Planów w ramach serwisu
    Wrota Mazowsza i innych programów typu GIS

Warsztaty:
Dodatkowo szkolenie wg powyższego programu może być rozszerzone o warsztaty, w trakcie których w praktyce posiadane przez gminę plany miejscowe będą przetwarzane do postaci umożliwiających korzystanie z nich w systemach GIS oraz będą dostosowywane do zasilenia powstałymi danymi Modułu Rejestr Planów w ramach serwisu Wrota Mazowsza.

Szkolenie i warsztaty ze względów praktycznych muszą odbywać się na stanowiskach komputerowych Zamawiającego (miejscach pracy pracowników urzędu) z dostępem do Modułu Rejestr Planów w serwisie Wrota Mazowsza!

W przypadku zainteresowania ofertą tego typu szkolenia i warsztatów prosimy o informację ile osób ze strony urzędu miało by wziąć udział w szkoleniu oraz jakiego rodzaju szkoleniem będą Państwo zainteresowani:
- szkoleniem jednodniowym bez warsztatów
- czy szkoleniem dwu dniowym lub dłuższym połączonym z warsztatami
Pozwoli to nam przygotować Państwu konkretną ofertę.

Przetwarzamy też obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego do formatów cyfrowych spełniających wymagania systemów GIS oraz Modułu Rejestr Planów w serwisie Wrota Mazowsza. Również świadczymy usługę polegającą na zasileniu przygotowanymi przez nas danymi o planach miejscowych państwa Modułu Rejestr Planów w serwisie Wrota Mazowsza poprzez stanowiska znajdujące się w Państwa urzędzie. Wycena usług zależy od ilości, stopnia skomplikowania i powierzchni planów miejscowych, które miały by być dostosowane do formatów GIS i Modułu Rejestr Planów w serwisie Wrota Mazowsza.

W celu ułatwienia przygotowania dla Państwa konkretnych ofert w załączeniu znajduje się formularze wniosków o przygotowanie oferty.

Wniosek o ofertę sunbar baza wiedzy rejestr planów formularz 1 szkolenie.pdf

Wniosek o ofertę sunbar baza wiedzy rejestr planów formularz 2 przetwarzanie danych.pdf