W okresie działania naszej pracowni wykonaliśmy kilkaset różnego rodzaju opracowań i projektów związanych z gospodarką przestrzenną i urbanistyką. Od większości Zamawiających otrzymaliśmy pisemne referencje, które chętnie udostępniamy naszym potencjalnym klientom.

Były to między innymi takie opracowania jak:
· Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
· Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
· Prognozy oddziaływania na środowisko;
· Prognozy skutków finansowych;
· Opracowania Ekofizjograficzne;
· Analizy uzasadniające podejmowanie procedur planistycznych;
· Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;
· Operaty uzdrowiskowe;
· Koncepcje urbanistyczne terenów niezagospodarowanych lub przekształcanych;
· Wizualizacje 3D do projektów urbanistycznych;
· Opracowania dotyczące wartości kulturowych;
· Strategie lokalne;
· Lokalne programy rewitalizacji;
· Programy rozwoju lokalnego;
· Opracowania z zakresu ochrony środowiska;
· Wnioski o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych;
· Decyzje o warunkach zabudowy;
· Analizy chłonności terenu;
· Bazy danych GIS.

Pracownia wielokrotnie brała udział i była wyróżniana konkursach:
· Koncepcja Programowo Przestrzenna „WIŚLANY PARK PRZYRODNICZY W WARSZAWIE” – 1 NAGRODA w Konkursie
  zorganizowanym przez m.st. Warszawa.
· Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna zagospodarowania terenu wykopalisk palentologicznych w Krasiejowie – koncepcja
  konkursowa MPZP – WYRÓŻNIENIE w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego – praca wykonana we
  współpracy z Studio Deco.
· Koncepcja POMNIKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W MILANÓWKU – WYRÓŻNIENIE w konkursie zorganizowanym przez
  Burmistrza Miasta Milanówka
· Koncepcja ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKALNO-USŁUGOWEJ "LEWANDÓW NOWY" w pobliżu Trasy Toruńskiej w Warszawie – 2
  NAGRODA
w konkursie zorganizowanym przez „AGRO-MAN”,
· Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu OTOCZENIA STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE - 2 NAGRODA w
  Konkursie zorganizowanym przez Narodowe Centrum Sportu – praca wykonana z grupą projektową „Centrala”
· Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna REWITALIZACJI DWORCA GŁOWNEGO WE WROCŁAWIU wraz z otoczeniem - 2 NAGRODA
  w Konkursie zorganizowanym przez PKP - praca wykonana z grupą projektową „Centrala”
· KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU PORTU I CYPLA CZERNIAKOWSKIEGO - WYRÓŻNIENIE w konkursie
  zorganizowanym przez m.st. Warszawa
· KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA CENTRUM RADZYMINA - WYRÓŻNIENIE w konkursie zorganizowanym przez Gminę Radzymin
  i Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Do tej pory z naszych usług korzystały między innymi:
Miasta:
Warszawa, Biała Podlaska, Łuków, Łomża, Koło, Pionki, Grajewo, Mrągowo, Kętrzyn, Ząbki, Zielonka, Pruszków, Milanówek, Ozorków;
Gminy miejsko-wiejskie:
Janów Lubelski, Grodzisk Mazowiecki, Serock, Łosice, Góra Kalwaria, Konstancin – Jeziorna, Brwinów, Mordy, Radzymin, Żuromin, Biskupiec, Orzysz, Czyżew;
Gminy wiejskie:
Sieciechów, Nieporęt, Pokrzywnica, Batorz, Nadarzyn, Raszyn, Mińsk Mazowiecki, Płońsk;
Firmy komercyjne: WS ATKINS, EPSTEIN, POLZUG, PwC, Matrax Invest, Kaufland, Wolters Kluwer, MZO w Pruszkowie i wiele innych oraz inwestorzy prywatni.