Konkursy  |  Urbanistyka  | Architektura  |  Inne opracowania

Konkursy

Pracownia wielokrotnie brała udział i była nagradzana i wyróżniana w prestiżowych krajowych i międzynarodowych konkursach urbanistycznych takich jak:

1. Konkurs zorganizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa w 2006r: Koncepcja Programowo Przestrzenna „WIŚLANY PARK PRZYRODNICZY W WARSZAWIE”.
1 NAGRODA
Opracowanie obejmowało wielopłaszczyznowe zasady zagospodarowania doliny Wisły w Warszawie.

Plansza (*jpg)        Opis (*.pdf)


2. Konkurs zorganizowany przez Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. w 2008r: Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu OTOCZENIA STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE.
2 NAGRODA

Praca wykonana była we współpracy z grupą projektową „Centrala”

Plansza (*jpg)        Opis (*.doc)


3. Konkurs zorganizowany przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu w 2008r: Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna REWITALIZACJI DWORCA GŁOWNEGO WE WROCŁAWIU wraz z otoczeniem.
2 NAGRODA

Praca wykonana była we współpracy z grupą projektową „Centrala”

Plansza (*jpg)


4. Konkurs zorganizowany przez Marszałka Województwa Opolskiego w 2003r: Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna zagospodarowania terenu wykopalisk palentologicznych w Krasiejowie – koncepcja konkursowa MPZP
WYRÓŻNIENIE
Praca wykonana była we współpracy z pracownią Studio Deco.

Plansza (*jpg)


5. Konkurs zorganizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa: Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru Portu i Cypla Czerniakowskiego w Warszawie.
WYRÓŻNIENIE

Plansza (*jpg)


6. Konkurs zorganizowany przez Burmistrza Miasta Milanówka w 2006r: Koncepcja POMNIKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W MILANÓWKU.
WYRÓŻNIENIE

Plansza (*jpg)


7. Konkurs zorganizowany przez „AGRO-MAN” Sp. z o. o. w 2008r: Koncepcja ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKALNO-USŁUGOWEJ "LEWANDÓW NOWY" w pobliżu Trasy Toruńskiej w Warszawie
2 NAGRODA

Plansza (*jpg)