Konkursy  |  Urbanistyka  | Architektura  |  Inne opracowania

Inne opracowania

Analizy

W celu podejmowania optymalnych decyzji przez inwestorów oraz uzasadnieniu ich działań w procesach formalnych wykonujemy między innymi takie opracowania jak:

1. Analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na potrzeby uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy.
 


2. Analizy możliwości formalno-prawnych przeznaczenia terenu pod zabudowę pożądaną przez inwestora.
 


3. Uzasadnienia do wniosków o sporządzenie lub zmianę dokumentów planistycznych takich jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.