Konkursy  |  Urbanistyka  | Architektura  |  Inne opracowania

Urbanistyka

W pracowni zostało wykonanych ponad dwieście opracowań z zakresu gospodarki przestrzennej będących dokumentami planistycznymi między innymi takie jak:

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - przykłady

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „Os. Akademicka”. Uchwała nr XXIX/32/09Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 23 kwietnia 2009r.

Plansza (*jpg)


2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „Kolonia Francuska”. Uchwała Nr XXVIII/11/09 z dnia 5 marca 2009 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 60, poz. 1479 z dnia 15 maja 2009 r.

Plansza (*jpg)


3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej w Warszawie. Uchwała NR XLIX/1509/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2009 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 39 poz. 971 z dnia 23 marca 2009r.(wykonany we współpracy z IGPiM w Warszawie).

Plansza (*jpg)


4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „Pieńki-Grzybowa” Uchwała XXIII/57/2008 z dnia 26 września 2008. Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 122 pozycja 2912 z dnia 21 listopada 2008r.

Plansza (*jpg)


5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja „C” obręb Borowa Góra. Uchwała nr 252/XXX/08 z dnia 24 września 2008r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 207 pozycja 8138 z dnia 2 grudnia 2008r.

Plansza (*jpg)


6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Stawy w Warszawie. Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXXVII/1119/2008 z dnia 10 lipca 2008. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 141 poz. 4981 z dnia 18 sierpnia 2008r. (wykonany we współpracy z IGPiM w Warszawie).

Plansza (*jpg)


7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Otrębusy, gmina Brwinów, położonego pomiędzy linią kolejową WKD, ul. Natalińską, szkołą podstawową, a terenem łąk chronionych. Uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie nr XXVII/234/2008 z dnia 3 czerwca 2008r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 132 z dn. 3 sierpnia 2008r. pozycja 4637

Plansza (*jpg)


8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów Obór i Łyczyna Gmina Konstancin-Jeziorna. Uchwała Rady Gminy Kaonstancin-Jeziorna nr 228/V/16/2008 z dnia 5 czerwca 2008r.
 


9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży – obszar położony od ul. Nowogrdzkiej do Lasu Jednaczewskiego – obszar P9c. Uchwała Rady Miasta Łomża nr 175/XXVIII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 kwietnia 2008 roku. (wykonany we współpracy z IGPiM w Warszawie).

Plansza (*jpg)


10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka w ściśle określonym zakresie. Uchwała nr XIX/154/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2008 (zmiana tekstowa)
 


11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Parzniewa, gmina Brwinów – Etap II (obszar obejmujący działki nr ew. 6/1, 17, 82/2 i część działki nr ew. 6/2) Uchwała Nr XXIII/193/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 marca 2008r.
 


12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 3/2004 miasta Dębica, obszaru położonego w obrębie ulicy Kawęczyńskiej w Dębicy. Uchwała Rady Miasta Dębica nr XV/229/08 z dnia 31 stycznia 2008r. (wykonany we współpracy z IGPiM w Warszawie)
 


13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Turowice w Gminie Konstancin-Jeziorna. Uchwała Rady Gminy Konstancin-Jeziorna nr 28/V/3/2007 z dnia 29 stycznia 2007.

Plansza (*jpg)


14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka dla działki nr ew. 52 obr. 5–00-01 przy ulicy Kolejowej Uchwała XLVI/552/06 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2006r.

Plansza (*jpg)


15. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy. (cały obszar gminy) Uchwała nr XLII/185/2006 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 12 października 2006. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr. 248 poz. 8931 z dnia 3 grudnia 2006 roku.
 


16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa terenów mieszkaniowo-usługowych i przemysłowo-składowych. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 145 Poz. 2136 z dnia 29 września 2006r.

Plansza (*jpg)


17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka dla ulicy Bema Uchwała nr XLV/527/06 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 września 2006r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 208 poz 7895 z dnia 12 października 2006 r.

Plansza (*jpg)


18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową Piłsudskiego, Braci Świackich - Miasto Grajewo. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 182 Poz. 1700 z dnia 11 lipca 2006 r.
 


19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Lipowa –1” w Milanówku Uchwała nr 99/X/03 Rady Miasta Milanówek z dnia 28.10.2003r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 29 z dnia 12.02.2004r. poz. 911

Plansza (*jpg)


20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Sadowa –1” w Milanówku Uchwała nr 93/X/03 Rady Miasta Milanówek z dnia 28.10.2003r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 29 z dnia 12.02.2004r. poz. 912.

Plansza (*jpg)


21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachód –2” w Milanówku Uchwała nr 252/XXIII/05 Rady Miasta Milanówek z dnia 15.03.2005r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 106 z dnia 12.05.2005r. poz. 3020.

Plansza (*jpg)


22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka w rejonie ulic Polnej i Piłsudskiego dla działek z obrębu 4-90-07 numery ewidencyjne: 3, 4 ,40, 41 i 38 Uchwała nr XXXVI/417/2005 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2005r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 10.12.2005r. nr 270 poz. 8992.
 


23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Kazimierówka” w Milanówku Uchwała nr 180/XVII/04 Rady Miasta Milanówek z dnia 26.08.2004r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 268 z dnia 28.10.2004r. poz. 7330.

Plansza (*jpg)


24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr ew. 2, 8 i 9 oraz części dz. nr 1 (obręb 06-09) przy ul. Warszawskiej w Milanówku Uchwała nr 229/XXI/04 Rady Miasta Milanówek z dnia 21.12.2004r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 106 z dnia 12.05.2005r. poz. 3019 i Uchwała nr 253/XXIII/05 Rady Miasta Milanówek z dnia 15 marca 2005r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 106 z dnia 12.05.2005r. poz. 3021.

Plansza (*jpg)


25. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy. Uchwała nr XXX/137/05 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22.09.2005r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr. 244 poz. 7968.

Plansza (*jpg)


26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec. Uchwała nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 czerwca 2005 r. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 11 sierpnia 2005 r. nr 104 pozycja 1404.

Plansza (*jpg)


27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Otrębusy, Gmina Brwinów, położonego pomiędzy linią kolejową WKD, ulicą Natalińską, szkołą podstawową a terenem łąk chronionych. Uchwała nr XLIX/511/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 15 grudnia 2005 r.

Plansza (*jpg)


28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Dąbska, Sienkiewicza, Rawity-Witanowskiego Uchwała nr XXXIX/279/05 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30.08.2005r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 155 poz. 4217 z dnia 10.11.2005r.

Plansza (*jpg)


29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Zielonka. Uchwała Nr XLIV/420/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 lutego 2010 r.

Plansza (*jpg)


30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Toruńska, Sienkiewicza, Jana Pawła II, Blizna, Kolejowa Uchwała nr XLVII/337/2006 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28.02.2006 r.

Plansza (*jpg)


31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Szczęsne. Uchwała Nr 70/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 lutego 2007r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 130 poz. 3423 z dnia 10 lipca 2007 r.

Plansza (*jpg)


32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „Brzegowa”. Uchwała nr XXXVII/138/10 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 15 czerwca 2010 r.

Plansza (*jpg)


33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin. Uchwała nr 314/XLIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9.07.2010r.

Plansza (*jpg)


34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie. Uchwała nr XLIV/410/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25.03.2010r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 166 poz. 4100 z dnia 21 września 2010 r.

Plansza (*jpg)


35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Marii Curie - Skłodowskiej, M. Kajki, Placem Marsz. J. Piłsudskiego, Gen. Wł. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego w Kętrzynie

Plansza (*jpg)STUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - przykłady
 

1. Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mrągowa Uchwała nr XXXVIII/12/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.02.2006r.

Plansza (*jpg)


2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zielonka. Uchwała nr XVII/145/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 7 lutego 2008.

Plansza (*jpg)